Dierenweide Julianapark
Wildlife en veel meer....

Anbi en Contact:


Wilt u meer informatie over Dierenweide Julianapark Utrecht of heeft u andere vragen?
Informatie en beheer:
info@dierenweidejulianapark.nl
Telefonisch:
06 -41 46 52 75 Beheerder Dierenweide
(kantooruren of in noodgevallen)
Acute Nood tel: -112
vermeld locatie: -Julianaparklaan 1500 (dierenweide julianapark) 3555 HK  UtrechtANBI
De Stichting Dierenweide Julianapark te Utrecht heeft de ANBI status.
De beschikking van de Belasting vindt u hier.
Dit betekent dat u uw gift af kan trekken van de Belasting.
Eén van de voorwaarden om een ANBI te mogen zijn, is dat er gegevens gepubliceerd worden over de ANBI. Dit helpt om inzichtelijk te maken waar uw gift voor gebruikt wordt. Deze pagina geeft een overzicht van de organisatie en de financiën van de Stichting Dierenweide Julianapark , zoals gevraagd wordt door de Belastingdienst.
Algemene gegevens
Rechtsvorm: Stichting
Naam: Stichting Dierenweide Julianapark (hierna te noemen stichting)
KvK nummer: 74089889
Fiscaal nummer: 8597.68.910   (mbt Anbi)
Bankrekening: NL96 SNSB 078 317 3326  t.a.v. Dierenweide JulianaparkContact informatie
Locatie: Dierenweide Julianapark, Julianaparklaan 1500 3553HK Utrecht
Postadres: Amsterdamsestraatweg 833, 3555 HK Utrecht
Website: www.dierenweidejulianapark.nl
E-mail: info@dierenweidejulianapark.nl
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/JulianaparkDierenweide/
Organisatie
Voorzitter / Penningmeester: F. Siebelink
Secretaris: J.W. de Haan
Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers voor diverse taken en werkzaamheden m.b.t. de dierenweide.
Financieel
De stichting is per 25 februari 2019 opgericht.
Doelstelling en Beleidsplan
Het Julianapark is een van de oudste parken van Utrecht met een ongekende biodiversiteit waar rust, sport en spel en natuur hand in hand gaat.
In dit prachtige 120 jaar oude stadspark genieten intussen al 8 generaties met onuitwisbare herinneringen, en ervaren de nieuwe generaties het natuurschoon en het kennismaken met dieren die normaal gesproken op afstand staan.
Het park is van cultuurhistorisch belang als voorbeeld van een park in landschapsstijl, met de bijbehorende karakteristieke aanleg en beplanting.
Het Julianpark heeft een aantal bijzondere elementen, waaronder de kunststenen rotspartij bij de dierenweide. (Monument)
Stichting Dierenweide Julianapark heeft tot doel zich bezig te houden met het behoud van de Dierenweide Julianapark in de breedtste zin van het woord. W.o. het in stand houden, onderhouden en verbeteren van de dierenweide. De profijtgroepen in deze zijn ongelimiteerd: naast (vaste) bezoekers en belangstellenden kan er ook aan verschillende vormen van educatieve projecten en/of dagbesteding vormgegeven worden.
De doelstelling is de dierenweide, binnen een van de oudste parken van Utrecht, voor verdere generaties zo efficiënt en verantwoordelijk mogelijk te behouden.
De volgende werkzaamheden zijn noodzakelijk om deze doelstelling te verwezenlijken:
Ondersteuning met werven en zo nodig trainen van vrijwilligers voor de verzorging van de dieren, zodat de continuïteit gewaarborgd is;
Beheer en onderhoud van de dierenweide;
Verfraaien van de dierenweide en opwaardering naar een aaiwei;
Onder toezicht beperkt openstellen van de dierenweide voor publiek;

  • In de toekomst de gelegenheid bieden aan verschillende vormen van educatieve projecten en/of dagbesteding

Met deze activiteiten wil de stichting bereiken dat het bestaansrecht van de dierenweide voor de toekomst gewaarborgd blijft en de dierenweide een ontmoetingsplek blijft voor jong en oud.
De manier waarop de stichting haar inkomsten verwerft is via:

  • Opbrengsten uit openbare activiteiten
  • Giften;
  • Subsidies vanuit de gemeente
  • Kleinschalige verkoop van kwarteleitjes voor het goede doel
  • Sponsoring.

Daarnaast kunnen zaken ook in natura aangeboden worden, zoals:
Vrijwilligerswerk;
Materialen en groenvoorzieningen;

  • Voer en medische zorg voor de dieren.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en jaarlijks zal via onze website verantwoording worden afgelegd van onze financiële situatie.
De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft ook niet tot doel om vermogen en activa te genereren anders wat nodig is voor haar doelstelling. Jaarlijks zal een kascontrole plaatsvinden door een onafhankelijk persoon.
De stichting zal haar inkomsten besteden aan de volgende kosten:
Beheer en onderhoud van de dierenweide;
Voer en medische kosten t.b.v. de dieren;
Verfraaien dierenweide en opwaardering naar aaiwei;
Administratieve kosten voor het beheer van de stichting;

  • Promotie- en publicatiekosten.

Jaarlijks zal van bovengenoemde kosten een begroting worden samengesteld voor het komend jaar.